Servicebetingelser

1. Vilkår

Ved at få adgang til dette websted, der er tilgængeligt fra ikontologpa.com, accepterer du at være bundet af disse websteds vilkår og betingelser for brug og accepterer, at du er ansvarlig for aftalen med gældende lokal lovgivning. Hvis du er uenig i nogen af ​​disse vilkår, har du ikke adgang til dette websted. Materialet på dette websted er beskyttet af ophavsret og lov om varemærker.

2. Brug licens

Der gives tilladelse til midlertidigt at downloade en kopi af materialet på ikontologpa.com’s websted kun til personlig, ikke-kommerciel forbigående visning. Dette er tildeling af en licens, ikke en overdragelse af ejendomsret, og i henhold til denne licens må du ikke:

  • redigere eller kopiere materialerne;
  • bruge materialerne til ethvert kommercielt formål eller til offentlig visning
  • forsøg på at ombygge software på ikontologpa.com’s websted;
  • fjerne enhver ophavsret eller andre proprietære notationer fra materialet; eller
  • overførsel af materialerne til en anden person eller “spejl” materialet på en anden server.

Dette vil lade ikontologpa.com ophøre ved overtrædelse af nogen af ​​disse begrænsninger. Ved afslutning opsiges din visningsret også, og du skal ødelægge alt downloadet materiale i din besiddelse, uanset om det er trykt eller elektronisk.

3. Ansvarsfraskrivelse

Alt materiale på ikontologpa.com’s websted leveres “som det er”. ikontologpa.com giver ingen garantier, må det udtrykkes eller være underforstået, derfor ophæver alle andre garantier. Kontologpa.com fremsætter endvidere ingen erklæringer vedrørende nøjagtigheden eller pålideligheden af ​​brugen af ​​materialet på sit websted eller på anden måde vedrører sådant materiale eller websteder, der er knyttet til dette websted.

4. Begrænsninger

ikontologpa.com eller dets leverandører vil ikke blive holdt ansvarlige for eventuelle skader, der opstår ved brug eller manglende evne til at bruge materialet på ikontologpa.com’s websted, selvom ikontologpa.com eller en autoriseret repræsentant for dette websted er blevet underrettet mundtligt eller skrevet, om muligheden for en sådan skade. Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsninger af underforståede garantier eller ansvarsbegrænsninger for tilfældige skader, disse begrænsninger gælder muligvis ikke for dig.

5. Revisioner og Errata

Materialerne på ikontologpa.com’s websted kan indeholde tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. ikontologpa.com lover ikke, at noget af materialet på dette websted er korrekt, fuldstændigt eller aktuelt. ikontologpa.com kan til enhver tid ændre materialet på sit websted uden varsel. ikontologpa.com forpligter sig ikke til at opdatere materialerne.

6. Links

ikontologpa.com har ikke gennemgået alle de websteder, der er knyttet til sit websted, og er ikke ansvarlig for indholdet på et sådant linket websted. Tilstedeværelsen af ​​et link indebærer ikke godkendelse fra ikontologpa.com af webstedet. Brugen af ​​et linket websted sker på brugerens egen risiko.

7. Webstedets vilkår for brug Ændringer

ikontologpa.com kan til enhver tid revidere disse brugsbetingelser for sit websted uden forudgående varsel. Ved at bruge dette websted accepterer du at være bundet af den aktuelle version af disse vilkår og betingelser for brug.

8. Dit privatliv

Læs venligst vores fortrolighedspolitik.

9. Gældende lovgivning

Ethvert krav relateret til ikontologpa.com’s websted er underlagt dk’s love uden hensyn til dets lovkonfliktbestemmelser.